TIẾN ĐỘ THI CÔNG CĂN HỘ RICHMOND CITY NGUYỄN XÍ – BÌNH THẠNH

Hình ảnh tổng thể block Glory

Hoàn thành lắp đặt cửa căn hộ tầng 24 block Glory

Hoàn thành lắp đặt cửa sổ căn hộ tầng 24 block Glory

Hoàn thành lắp đặt tủ bếp tầng 24 block Glory

Hoàn thành lắp đặt thiết bị tầng 24 block Glory

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến tầng 22 block Lucky và tầng 23 block Riches

Đóng trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 14 blcok Lucky và tầng 17 block Riches

Lắp đặt tủ bếp từ tầng 6 đến tầng 8 block Lucky và tầng 6 block Riches

 

Liên hệ với chúng tôi

    Call: 0909681881